A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ronald Smith

Maman

Ronald Smith
Face A
1. Pa ezite
2. Kominikasion
3. Konese
4. Pouki / why

Face B
1. Maman
2. Modesti
3. Orevwa
4. Fet chanpet
LP 
RS 1201 
 
#103469
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z