A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gifrants

Vwa e Gita - Konpilasyon I-II

Gifrants
1. Sa nou bliye nou pap fè
2. Zanmourèt
3. Anonse mwen la
4. Bèl ti kreyòl dayiti
5. Palonma, pale mwa damou
6. Gita madichon
7. Mèsi dye
8. Kè mwen se nich w
9. Selen we
10. Depareyen we
11. Vini jwenn mwe
12. Akasya inde mwe
13. Trajikomedi
14. Ranmase wen
15. Cheri, fè wen sa w vle
16. Maswife
17. Tchoule m pase
18. Tonfwi defandi
19. Plezi atchoukase
20. Anbale tchè wen, depoze
21. Enamorado soy
22. Ayiti brezil
23. Pinga yo sezi
24. Fwa doute ranfòse
25. Kè delese
26. Kanpe fèm
27. Zili, pran ka nou souple
28. Pi ta pi tris
29. Mafoli damou
30. Kridemonkè
31. Ya sispann begle
32. Fyèten we
33. Abonnantandè sali
34. Lavi we
CD 
 Gaëta 
 
#105799
1991
F
 Rara-Mwe - LP  Kadans KS003
1997
F
2002
F
 Twoubadou Sèk - CD  Gaëta 
2010
F
 Dans Pou Awoyo - CD  Gaëta 
2010
F
 Vwa e Gita Vol I - CD  Gaëta 
2010
F
 Vwa e Gita Vol II - CD  Gaëta 
2010
F
 Badji Wen Fran - CD  Gaëta 
2010
F
 Vwa e Gita - Konpilasyon I-II - CD  Gaëta 
2019
F
 Konsekan - mp3  Mel 
C
 Vèvè - CD 
(14)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z