A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Various

Air Mail Music - Haïti

VA
1. Haïti chérie (chant)
2. Min yo (ra ra)
3. Rose-Marie (chant)
4. Diléré (ra ra)
5. Femme (chant)
6. Complot (ra ra)
7. Instrumental
8. Man man moin (chant)
9. St Jacques rélé (ra ra)
10. Denise (chant)
11. Gadé monne yo (ra ra)
12. Belle paysanne (chant)
13. Macaya
14. Soleil
CD 
 Sunset 
 
#102408
Various - Show all compilations  (580)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z